Các giải pháp phần mềm đơn giản và hiệu quả để giám sát và tối ưu hóa hiệu quả năng lượng

Mục tiêu là sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí chiếm tỷ lệ rất quan trọng trong chi phí hoạt động của công ty và quản lý công trình.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phần mềm cho việc giám sát và tối ưu hóa hiệu quả năng lượng để cho phép các công ty giảm chi phí năng lượng. Phân tích cẩn thận dữ liệu tiêu thụ và thực hiện các khái niệm hiệu quả sẽ mang lại cho công ty lợi nhuận đáng kể trong khi giảm tác động môi trường do lãng phí năng lượng.

Phần mềm linh hoạt và hiệu quả

Phần mềm của chúng tôi  thiết kế để giám sát và thu thập dữ liệu thời gian thực từ nhiều loại máy đo được sử dụng trong các lĩnh vực năng lượng khác nhau để đo lường và ghi lại các giả định trên cơ sở dữ liệu để tính toán và kiểm tra các chỉ số hiệu suất chính của năng lượng (EnKPI). Phân tích tính toán từng loại tiêu thụ năng lượng sẽ cho phép bạn giảm tổn thất và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng với lợi tức đầu tư nhanh chóng.

    Khả năng hiển thị tiêu thụ năng lượng: khả năng thu thập các tính toán tiêu thụ sẽ cung cấp cho người dùng một bức tranh rõ ràng về cơ sở hạ tầng năng lượng và phân phối tiện ích.
    Xác định mức tiết kiệm năng lượng tiềm năng: một phân tích kỹ lưỡng về mức tiêu thụ năng lượng được tính toán tại các cơ sở sản xuất và cơ sở xây dựng, theo các giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể, sẽ giúp công ty xác định thời điểm và nơi không hiệu quả xảy ra và cách loại bỏ chúng.
    Giám sát kết quả của hành động khắc phục: kết quả của bất kỳ hành động khắc phục nào được thực hiện có thể được theo dõi trong thời gian thực như là một phần của nỗ lực cải tiến liên tục.
    Bộ tài liệu về sử dụng năng lượng hiệu quả được cung cấp để cho phép người dùng xác minh, lập tài liệu, xuất và gửi báo cáo về việc giảm tiêu thụ hiệu quả cho các bên quan tâm cho việc công nhận và chứng nhận theo quy định.

Tối ưu hóa chi phí tiêu thụ năng lượng là nghĩa vụ hợp pháp sẽ có lợi cho tất cả chúng ta

Quy định: Việc thực hiện các định mức nghiêm ngặt đã khiến các công ty áp dụng các tiêu chuẩn mới về hiệu quả năng lượng theo quy định của tiêu chuẩn ISO-50001 liên quan đến tiêu chuẩn Quản lý năng lượng hoặc EN-15232 liên quan đến phân loại năng lượng.

Ưu điểm: Một chiến lược mạnh mẽ của công ty để liên tục đo lường và giám sát điện, khí đốt, nước, khí nén hoặc hơi nước sẽ giúp công ty tiết kiệm đáng kể và khả năng cạnh tranh cao hơn.
 
Liên hệ facebook
Liên hệ tin zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại