Internet trong công nghiệp (IIoT): tương lai là bây giờ.
Kết nối các thiết bị điều khiển và chia sẻ dữ liệu bằng các nền tảng đơn giản và sáng tạo
Mặc dù gần đây đã có rất nhiều thảo luận về Internet of Things, nhưng chỉ có một vài giải pháp thực sự hữu ích, tiết kiệm chi phí và có khả năng quản lý hiệu quả việc tích hợp các thiết bị hiện có hoặc bổ sung các thiết bị mới. Khi công nghệ đang phát triển nhanh, điều cần thiết hơn nữa là phải có giải pháp linh hoạt, có thể mở rộng và dễ dàng tích hợp để giải quyết các dự án liên quan đến các thiết bị công nghiệp được kết nối với nhau.

Mở rộng kết nối cho hiệu quả cao hơn
Khả năng mở rộng kết nối để kết nối với nhiều hệ thống khác nhau sẽ thúc đẩy hiệu quả cao hơn để đạt được:
Thu thập dữ liệu trực tiếp từ các máy sản xuất khắp nơi: cung cấp thông tin theo thời gian thực về nơi và cách thức can thiệp.
 Hiệu quả năng suất: dựa trên sản lượng tiêu thụ, yêu cầu nguyên liệu được đặt trước.
 Bảo trì ngăn ngừa: dựa trên các cảnh báo thường xuyên nhất, dịch vụ bảo trì cho các can thiệp cụ thể được chuẩn bị trước.
 Hiệu quả năng lượng: dựa trên dữ liệu tiêu thụ năng lượng thực tế, sự thích ứng được thực hiện phù hợp để thiết lập các thông số chức năng, thời gian chết và thời gian tăng.
    Sản xuất kết hợp: máy móc trở nên thông minh hơn và nhu cầu hoạt động liên thông để loại bỏ sự thiếu hiệu quả và lãng phí.
Mô hình Internet of Things mang đến nhiều cơ hội quản lý tuyệt vời trong ngành sản xuất, kiểm soát quá trình và cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả và năng suất. Về cơ bản, IoT cho phép giao tiếp dữ liệu thông minh giữa các máy, thiết bị và hệ thống của các khu vực khác nhau để cho phép xử lý theo các cấp độ riêng biệt: cấp độ nhà máy (Hoạt động) và cấp quản lý (Thông tin).

Một dự án IIoT tốt cần gì?
Để bắt đầu, bạn cần có một bức tranh rõ ràng về những gì cần giao tiếp trước khi tiếp tục với việc thiết kế một dự án IIoT. Để làm điều này, các khía cạnh nhất định phải được xem xét.
Khi làm việc với các hệ thống nhà máy đã tồn tại, nhiều khả năng dữ liệu được trao đổi đã được chứa trong các thiết bị nhà máy khác nhau. Do đó, bạn sẽ cần biết nơi tìm dữ liệu này trước khi gửi nó lên Internet. Sau khi dữ liệu đã được tìm thấy, bạn sẽ cần sử dụng các cổng tương thích với các thiết bị hiện có các giao thức được đề cập để có thể gửi nó đến Internet thành công. Sau khi nhận được trên Internet, nó có thể được xuất bản bằng cách sử dụng các giao thức IoT thích hợp.

Ngược lại, nếu dữ liệu bạn cần trao đổi là không tồn tại, bạn sẽ cần tạo dữ liệu bằng cách triển khai các cảm biến hoặc thiết bị I / O có khả năng giao tiếp trực tiếp trong thế giới IoT hoặc thu thập các giá trị vật lý và xuất bản chúng trong môi trường IoT

Nếu việc trao đổi dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác là một vấn đề đơn giản, bạn sẽ chỉ cần sử dụng các cổng đọc và ghi dữ liệu theo yêu cầu của loại hoạt động được xử lý.

Mặt khác, nếu bạn cần thu thập, giám sát, ghi nhật ký và xử lý dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau, bạn sẽ cần nền tảng IoT để quản lý dữ liệu đến bằng các công cụ cụ thể để ghi lại trên DB hoặc trong Đám mây. Dữ liệu sau đó có thể được hiển thị trực tiếp trên bảng điều khiển và màn hình trong thời gian thực hoặc được thao tác bằng các công cụ phân tích và hiển thị trên Báo cáo hoặc Biểu đồ.
Vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch sử dụng các dự án IoT công nghiệp, công nghệ của chúng tôi chính là thứ bạn cần. Các dịch vụ giải pháp của chúng tôi luôn đi đầu trong đổi mới và dựa trên các công nghệ được phát triển riêng cho Internet of Things. và Cloud cho bất kỳ hệ thống tự động hóa nào
Liên hệ facebook
Liên hệ tin zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại